Segueix-nos al Facebook

face

Volem gaudir de la teva confiança

Des del 2008 que el COG està establert a Montblanc amb l'únic objectiu d'apropar l'odontologia de qualitat a Montblanc i rodalíes. Des de llavors i amb les premises de confiança i màxima qualitat a un preu assequible, tot i la profunda crisi, el centre ha crescut de tal manera que a dia d'avui hi centren el seus esforços un equip de més de 10 professionals entre doctors especialistes, auxiliars, higienistes dentals i recepcionistes.

Amb la proliferació de "mercats" dentals en forma de franquícies i de grans cadenes on la salut dental ha caigut a l'alçada del 2x1 i de l'oferta i regateig, el Centre Odontològic Gemma ha potenciat l'oferta de qualitat i de garantia alhora que s'ha focalitzat en transmetre la màxima confiança per no perdre la l'oportunitat d'esdevenir un centre de referència en quan a diagnòsi i tractaments multidisciplinars, en un entorn de confiança i proximitat.

Gràcies per haver confiat, seguir confiant i si encara no ho heu fet, esperem ben aviat de poder gaudir de l'oportunitat de guanyar-nos la vostra confiança.

Dra. Gemma Queralt Grau - Responsable mèdic del Centre Odontològic Gemma

 

 

Política de cookies: Aquesta web no utilitza cookies de cap mena i navengant-hi només volem donar-te informació del què fem i en què podem ajudar-te.